Door psychische of lichamelijke problematiek kan het zijn dat u uw financiën, al dan niet tijdelijk, niet zelf kunt beheren. Ook schulden kunnen voor een te zware belasting zorgen. Een bewindvoerder kan in deze gevallen uitkomst bieden. Een bewindvoerder is er in eerste instantie niet om de schulden op te lossen, maar kan er wel toe bijdragen dat uw financiële situatie gestabiliseerd wordt, waardoor er een schuldenregeling mogelijk is. 
kantongerecht

In principe dient u zelf bewindvoering aan te vragen. Uiteraard kan HB Emmen u helpen met het invullen van de benodigde formulieren. Ook familieleden tot in de vierde graad kunnen bewindvoering voor u aanvragen evenals (in zeer uitzonderlijke gevallen) een officier van justitie. Voor HB Emmen is het echter belangrijk dat u zelf achter de keuze staat om bewindvoering aan te vragen. 

Een bewindvoerder regelt alles op het gebied van financiën. Hieronder valt onder andere het aanvragen van uitkeringen en toeslagen, het afsluiten van verzekeringen, en het afhandelen van de post. HB Emmen werkt met het programma onview. U kunt zelf in dit programma inloggen, waardoor u 24/7 uw financiële situatie kunt inzien. Daarnaast worden de werkzaamheden van HB Emmen gecontroleerd door de kantonrechter. Hiervoor dient HB Emmen eenmaal per jaar rekening en verantwoording af te leggen.

HB Emmen werkt bij voorkeur samen met andere hulpverleners, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u geen andere hulpverleners heeft, maar wel graag hulp wilt op andere gebieden, kan HB Emmen samen met u kijken welke instantie voor u passende hulp aanbiedt.