Soms lukt het u door psychische problemen, een verstandelijke beperking, of omdat u bijvoorbeeld niet kunt lezen en schrijven, niet om uw financiële zaken goed te regelen. Dit kan veel stress veroorzaken. Ook schulden kunnen een zware belasting vormen.

Bewindvoering kan dan een goede oplossing zijn. Een bewindvoerder regelt uw financiële zaken voor u, zorgt ervoor dat u al het inkomen (ook toeslagen en bijzondere bijstand) krijgt waar u recht op heeft, en zorgt dat de rekeningen betaald worden.  kantongerecht

Wanneer er schulden zijn, zal een bewindvoerder proberen deze op te lossen, middels bijvoorbeeld een schuldenregeling of WSNP. Een beschermingsbewindvoerder is er voor uw bescherming in tegenstelling tot een WSNP bewindvoerder, waarbij de functie is om erop toe te zien dat u alle afspraken nakomt en de schuldeisers hun geld krijgen. 

HB Emmen werkt bij voorkeur samen met andere hulpverleners. Heeft u geen hulpverleners, maar wilt u ook graag hulp op andere vlakken dan het financiële? Samen kijken we wat u nodig heeft. HB Emmen is aangesloten bij Samen Sterk Zorg waardoor er makkelijk contact gelegd kan worden met hulpverleners op allerlei gebieden.