Incassobureaus vaak in de fout
05-11-2015, 04:41
ECONOMIE
ANP
Er is veel mis in de incassobranche. Incassobureaus zetten geregeld consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen. Ook confronteren ze mensen met onterechte rekeningen en berekenen ze onterechte kosten. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een onderzoek naar de incassosector.

De ACM zegt dat de problemen voorkomen bij een brede groep incassobureaus. De bureaus worden niet bij naam genoemd. Vaak worden extra kwetsbare consumenten uit lagere inkomensgroepen met schulden gedupeerd.

De ACM onderzocht de sector onder meer op basis van klachten bij ConsuWijzer en op internetfora. Ook zijn bijna 400 geanonimiseerde incassobrieven bestudeerd, die de ACM kreeg van schuldhulpverleners.

‘Gratis’ proefpakket
Klachten bij ConsuWijzer gaan vaak over bedrijven die via incassobureaus proberen te verdienen aan oneerlijke verkooppraktijken.

Mensen krijgen dan bijvoorbeeld een gratis proefpakket en vervolgens ongevraagd nog een pakket waarvoor wel moet worden betaald. Via incassobureaus zetten de bedrijven dan mensen onder druk om de rekening alsnog te betalen.

Extra kosten
Ook brengen bureaus boven op de incassokosten een extra bedrag in rekening, terwijl dat niet mag. Verder zijn ze vaak onduidelijk over wat de kosten inhouden.

En bij 8 procent van de onderzochte incassobrieven oefenden bureaus ontoelaatbare druk uit. Zo dreigden ze met stappen die ze helemaal niet mogen ondernemen, zoals beslaglegging op een bankrekening of gedwongen verkoop van iemands inboedel.

Aanpak
De ACM gaat nu samen met de financiële toezichthouder AFM de sector aanpakken. Hoe ze dat precies doen, is nog niet besloten. “Het gaat niet om een paar rotte appels”, zegt ACM-bestuurslid Anita Vegter. “De problemen spelen breed in de branche, dus is ook een brede aanpak nodig.”

Incassobureaus kunnen uiteindelijk boetes krijgen als ze zich niet aan de regels houden. Consumenten kunnen een klacht over een incassobureau melden bij ConsuWijzer.
De Nederlandse Vereniging Van Incasso-Ondernemingen vindt de conclusies verontrustend. De branchevereniging gaat onderzoeken hoe de regels kunnen worden aangescherpt en hoe controles kunnen worden verbeterd. De vereniging geeft aan niet alle bureaus te kunnen controleren, omdat lang niet alle bureaus lid zijn.
Het probleem van malafide incassobureaus speelt al jaren. De Tweede Kamer heeft regelmatig aangedrongen op maatregelen als boetes en een kwaliteitskeurmerk. Tot nu toe was het standpunt van het kabinet dat mensen zelf naar de rechter kunnen stappen als zij vinden dat ze slecht zijn behandeld.

De ChristenUnie werkt sinds vorig jaar aan een eigen wet die dit soort zaken moet regelen. Kamerlid Schouten heeft aangekondigd dat deze initiatiefwet bijna klaar is en aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

http://nos.nl/artikel/2067174-incassobureaus-vaak-in-de-fout.html