HB Emmen is een kleinschalig bewindvoerderskantoor

HB Emmen hanteert als kernwaarden eerlijkheid, openheid en respect.

Dit vertaalt zich in een transparante, pro actieve houding naar zowel cliënten als overige betrokkenen. Het belang van de cliënt staat bij HB Emmen voorop. Wanneer dit voor een optimale dienstverlening noodzakelijk is, zullen er maatwerkafspraken met cliënten en overige betrokkenen gemaakt worden. 

Door naast telefonisch contact en email ook whatsapp als communicatiemiddel aan te bieden is het contact laagdrempelig. Tevens is het, wanneer u dit wenst, mogelijk om bij u thuis te komen om zaken aangaande uw financiële situatie te bespreken.

Door de kleinschaligheid van het kantoor is er veel persoonlijke aandacht voor cliënten.

In geval van ziekte of vakantie werkt HB Emmen samen met Scheper Beheer en Bewind in Hoogeveen. Hierdoor is gewaarborgd dat het beheer van uw financiële zaken te allen tijde goed geregeld is.